W sprawie:
uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Kleszczewo na lata 2018-2025

Data uchwały:
2018-04-25

Numer uchwały:
XLI/332/2018

Podjęta przez:
Redę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.