Zawieranie małżeństw od konkordatu

Urząd Stanu Cywilnego w Kleszczewie

rok

Małżeństwa zarejestrowane  w księdze małżeństw

W tym ilość ślubów cywilnych

1999

29

5

2000

28

2

2001

21

3

2002

28

1

2003

34

0

2004

25

0

2005

35

4

2006

47

6

2007

50

6

2008

51

10

2009

61

10

2010

59

12

2011

52

11

2012

46

15

2013

34

7

2014

37

14

2015

39

11

2016

60

18

2017

56

13

2018

49

7