W sprawie:
Zwolnienia z podatku od nieruchomości nieruchomości gminnych.

Data uchwały:
2003-12-03

Numer uchwały:
XIII/68/2003

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
2003-12-03