<>

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Kleszczewo 

w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP  zarządzonych na dzień  13 października 2019r.

Na podstawie art.  114 ustawy z dnia 05 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy ( tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 754 ze zmianami) podaję do wiadomości publicznej, że na obszarze Gminy Kleszczewo  wyznaczone zostały następujące miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń  wyborczych i plakatów  komitetów wyborczych :

 

Lp.

 

 

Miejscowość

 

Rodzaj urządzenia

 

Określenie miejsca

 

1.

 

Kleszczewo

 

tablica ogłoszeniowa

 

 

w pobliżu  budynku Ośrodka Kultury,

ul. Poznańska 6 

 

2.

 

Tulce

 

tablica ogłoszeniowa

 

 

w  pobliżu  budynku Szkoły Podstawowej

ul. Poznańska 1

 

3.

 

Gowarzewo

 

tablica ogłoszeniowa

 

 

w  pobliżu  budynku  strażnicy Ochotniczej  Straży  Pożarnej,

ul.  Swarzędzka 14 

 

 

 

 

 

4.

 

Krerowo

 

tablica ogłoszeniowa

 

 

w  pobliżu   wiaty przystankowej przy kościele w Krerowie

 

 

                                                                                                                     Wójt Gminy

                                                                                                           /-/   Bogdan Kemnitz