W sprawie:
zmiany uchwały budżetowej na 2019 r

Data uchwały:
2019-12-18

Numer uchwały:
XV/103/2019

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
od dnia podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego