W sprawie:
rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie

Data uchwały:
2020-01-22

Numer uchwały:
XVI/115/2020

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.