W sprawie:
przyjęcia "Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Kleszczewo na lata 2020 - 2023"

Data uchwały:
2020-08-31

Numer uchwały:
XXI/166/2020

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego