W sprawie:
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2022 rok


Data uchwały:
2021-12-20

Numer uchwały:
XXXVI/301/2021

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2022 roku