(z możliwością realizacji w etapach o łącznej mocy nieprzekraczającej do 6 MW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działacie oznaczonej numerem ewidencyjnym 83, obręb Dachowa, gm. Kórnik, pow. poznański, woj. wielkopolskie