W sprawie:
rozpatrzenia petycji wniesionej w dniu 01 sierpnia 2022 r. przez Pana Patryka Króla

Data uchwały:
2022-09-27

Numer uchwały:
XLVI/367/2022

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.