W sprawie:
zmiany uchwały nr XLV/363/2022 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiar

Data uchwały:
2022-11-23

Numer uchwały:
XLVIII/390/2022

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 września 2022 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego