W sprawie:
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2022-2041

Data uchwały:
2022-12-20

Numer uchwały:
XLIX/399/2022

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia