W sprawie:
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2023-2041

Data uchwały:
2022-12-20

Numer uchwały:
XLIX/401/2022

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2023 r.