W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kleszczewo

Data uchwały:
2023-06-28

Numer uchwały:
LV/469/2023

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 września 2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego