Plan zamówień dostępny na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych

https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/tender-details/2023%2FBZP%2000030726%2F08%2FP