W sprawie:
ustalenia zasad przyznawania diet radnym Rady Gminy Kleszczewo

Data uchwały:
2024-05-16

Numer uchwały:
II/23/2024

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego