Lp.

Termin kontroli

Zakres kontroli

18.

30.04.2020

Kontrola finansowa GOKiS za 2019 r. z uwzględnieniem organizowanych imprez

17.

27.02.2020

Kontrola zamówień publicznych do kwoty 30.000 euro za 2019 r.

16.

23.01.2020

Kontrola inwestycji i remontów trwających oraz tych zakończonych w 2019 r.

15.

05.12.2019

Przygotowanie sprawozdania za 2019 r. i planu pracy na 2020 r.

14.

21.11.2019

Kontrola zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji gminnych – emisja obligacji i kredyty bankowe.

13.

17.10.2019

Kontrola wykonania uchwał Rady Gminy za II półrocze 2018r. i I półrocze 2019r.

12.

19.09.2019

Kontrola wydatków na zimowe utrzymanie dróg w 2018 r. i I półrocze 2019 r. kosztów związanych z naprawą dróg gminnych, wykaszaniem poboczy, utrzymaniem czystości i bezpieczeństwa.

11.

03.07.2019

Kontrola wykonania budżetu Zespołu Szkół w Kleszczewie i Tulcach za 2018 r.

10.

13.06.2019

Kontrola wykonania funduszy sołeckich za 2018 r. oraz kontrola wydatków na promocję gminy w 2018 r.

9.

16.05.2019

Kontrola finansowa OPS za 2018 r. z uwzględnieniem kosztów organizacji imprez

8.

30.04.2019

Kontrola wykonania budżetu za 2018 r., sporządzenie opinii do RIO.

7.

25.04.2019

Kontrola wykonania budżetu i sprawozdań finansowych za 2018 r.

6.

23.04.2019

Kontrola wykonania budżetu za 2018 r.

5.

04.04.2019

Kontrola wykonania budżetu za 2018 r.

4.

21.03.2019

Kontrola finansowa GOKiS za 2018 r. z uwzględnieniem źródeł przychodów i przeprowadzonych imprez.

3.

28.02.2019

Kontrola wpływów podatkowych do budżetu gminy za 2018 r. –umorzenia i zwolnienia podatkowe

2.

31.01.2019

Kontrola inwestycji i remontów zakończonych w 2018 r.

1.

18.12.2018

Przygotowanie planu pracy na rok 2019