W sprawie:
Opłaty targowej.

Data uchwały:
2008-11-13

Numer uchwały:
XXIV/184/2008

Podjęta przez:
Rada Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od dnia 01 stycznia 2009r.