W sprawie:
zmiany budzetu na 2012r.

Data uchwały:
2012-07-25

Numer uchwały:
XXI/154/2012

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na 2012r.