PLAN PRACY RADY GMINY

NA II PÓŁROCZE 2017r.

 

 

Lp.

Termin Sesji

Temat Sesji

Mat. Przygotowuje

 

1.

 

 

sierpień

 

Przygotowanie szkół  do nowego roku szkolnego 2017/2018.

 

 

Dyrektorzy Zespołów Szkół

 

2.

 

 

wrzesień

 

Działalność OPS – realizacja Programu Rodzina 500+

oraz działalność świetlic środowiskowych w okresie wakacji.

 

 

Kierownik OPS

 

3.

 

 

październik

 

Żłobki na terenie gminy.

 

 

 

Kierownik Referatu Oświaty

 

4.

 

 

listopad

 

Podatki i opłaty lokalne na 2018r.

 

 

 

Wójt Gminy

 

 

5.

 

 

grudzień

 

Budżet gminy na 2018r.

 

 

 

Wójt Gminy