W sprawie:
odwołania Skarbnika Gminy Kleszczewo.

Data uchwały:
2020-11-30

Numer uchwały:
XXIV/189/2020

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.