W sprawie:
rozpatrzenia skargi wniesionej na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie

Data uchwały:
2022-09-27

Numer uchwały:
XLVI/368/2022

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia