W sprawie:
Zmiany uchwały budzetowej na 2006r.

Data uchwały:
2006-06-02

Numer uchwały:
XLVI/228/2006

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
2006-06-02 i ma zastosowanie do budżetu na 2006r.