W sprawie:
Współdziałania z Powiatem Poznańskim przy usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kleszczewo.

Data uchwały:
2006-09-05

Numer uchwały:
XLVIII/239/2006

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
2006-09-05