Na podstawie art. 14 ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104) podaję informację z wykonania budżetu Gminy Kleszczewo na dzień 31.06.2007r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treść

Plan

Wykonanie

% wykonania planu

A. Dochody

    12 395 395,00   

          6 925 891,21   

            55,87   

B. Wydatki

    12 610 148,00   

          5 475 548,11   

            43,42   

   B.1  Wydatki bieżące

    11 344 774,00   

          5 406 903,10   

            47,66   

   B.2  Wydatki majątkowe

      1 265 374,00   

               68 645,01   

              5,42   

C. Nadwyżka/Deficyt

-        214 753,00   

          1 450 343,10   

-         675,35   

D. Finansowanie

         214 753,00   

             481 088,25   

           224,02   

   D.1 Przychody ogółem

         673 753,00   

             695 638,25   

           103,25   

       D. 11 Kredyty i pożyczki

                      -     

                          -     

 -

       D. 17 inne źródła

         673 753,00   

             695 638,25   

           103,25   

   D.2 Rozchody

         459 000,00   

             214 550,00   

            46,74    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(MN)