W sprawie:
Utworzenia celowego związku gmin pod nazwą Związek Międzygminny "Schronisko dla zwierząt - SCHRONISKO"

Data uchwały:
2007-12-11

Numer uchwały:
XIII/82/2007

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
2007-12-11