W sprawie:
ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Data uchwały:
2009-11-26

Numer uchwały:
XXXVIII/260/2009

Podjęta przez:
Rada Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do poboru podatków w 2010 r.