W sprawie:
przyjęcia gminnego programu przeciwdzialania narkomanii na lata 2011 - 2015.

Data uchwały:
2010-12-22

Numer uchwały:
III/9/2010

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1.01.2011r.