W sprawie:
zmiany uchwały budżetowej na 2010r.

Data uchwały:
2010-12-22

Numer uchwały:
III/15/2010

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na 2010r.