W sprawie:
zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Kleszczewo obejmującego działki położone w Kleszczewie , Tulcach , Gowarzewie i Komornikach

Data uchwały:
2011-03-30

Numer uchwały:
Vi/39/2011

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia