Zarządzenie Nr   47/2011

Wójta Gminy  Kleszczewo

z dnia  19 września   2011 r.

 

w sprawie :   wskazania osób spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych  do składu  obwodowych komisji wyborczych w wyborach  do Sejmu RP i Senatu RP  zarządzonych na dzień 09 października  2011r.

 

Na podstawie art. 182 § 2 pkt 2 ustawy z dnia  5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy ( Dz.U. nr 21 poz. 112 ze zmianami),  art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001r.Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Wskazuje się  następujące  osoby wchodzące spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych  do składu  obwodowych komisji wyborczych w wyborach  do Sejmu RP i Senatu RP  zarządzonych na dzień 09 października  2011r.

1)       do Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Kleszczewie -  Pani Maria Karolczak

 

2)       do Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w  Tulcach – Pani Regina Kujawa

 

3)       do Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Gowarzewie – Pani Grażyna Frąckowiak.

 

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.