W sprawie:
zmiany budżetu na 2012r.

Data uchwały:
2012-01-25

Numer uchwały:
XV/113/2012

Podjęta przez:
Rada Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na 2012r.