W sprawie:
uchwalenia planu pracy Rady Gminy na II półrocze 2011r.

Data uchwały:
2011-06-29

Numer uchwały:
IX/63/2011

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia