W sprawie:
zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012r.

Data uchwały:
2012-01-25

Numer uchwały:
XV/110/2012

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia