W sprawie:
uchylenia uchwały w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat i wysokosci stawek procentowych od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych

Data uchwały:
2012-02-29

Numer uchwały:
XVI/118/2012

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia