W sprawie:
absolutorium dla Wójta Gminy Kleszczewo za 2011r.

Data uchwały:
2012-05-30

Numer uchwały:
XiX/139/2012

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia