W sprawie:
uchwalenia planu pracy Rady Gminy na II półrocze 2012r.

Data uchwały:
2012-06-27

Numer uchwały:
XX/151/2012

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia