W sprawie:
przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kleszczewo.

Data uchwały:
2013-03-27

Numer uchwały:
XXVIII/212/2013

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego