W sprawie:
uchwalenia planu pracy Rady Gminy na I półrocze 2014r.

Data uchwały:
2013-11-28

Numer uchwały:
XXXV/263/2013

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia