W sprawie:
zmiany budżetu na 2013r.

Data uchwały:
2013-12-18

Numer uchwały:
XXXVI/270/2013

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na 2013r.