W sprawie:
ustalenia stawki dotacji przedmiotowej do ścieków wprowadzonych do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych świadczonych przez Zakład Komunalny w Kleszczewie

Data uchwały:
2014-09-30

Numer uchwały:
XLIV/324/2014

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i ma zastosowanie do ustalania stawki dotacji od dnia 01 kwietnia 2014r.