W sprawie:
uchwalenia planu pracy Rady Gminy na II półrocze 2015r.

Data uchwały:
2015-06-30

Numer uchwały:
VIII/48/2015

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia