W sprawie:
przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania zarządzania niektórymi odcinkami dróg powiatowych.

Data uchwały:
2015-09-02

Numer uchwały:
IX/54/2015

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem jej podjęcia