W sprawie:
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych publicznych oraz szkół i przedszkoli niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Kleszczewo przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego organy oraz tryb

Data uchwały:
2017-01-25

Numer uchwały:
XXV/177/2017

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od dnia 01 stycznia 2017r.