W sprawie:
wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Kleszczewo

Data uchwały:
2017-01-25

Numer uchwały:
XXV/172/2017

Podjęta przez:
Rade Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego