W sprawie:
wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Kórnik zadania publicznego w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Data uchwały:
2017-06-28

Numer uchwały:
XXXII/235/2017

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia