W sprawie:
zmiany uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i dwoływania
członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Kleszczewie oraz warunków jego funkcjonowania w Gminie Kleszczewo


Data uchwały:
2018-01-31

Numer uchwały:
XXXVIII/309/2018

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego