W sprawie:
wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Tulce

Data uchwały:
2018-01-31

Numer uchwały:
XXXVIII/314/2018

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia