W sprawie:
zmiany uchwały w sprawie wykazu składników majątkowych stanowiących wkład niepieniężny do spółki - Zakład Komunalny sp. z o.o. w siedzibą w Kleszczewie.

Data uchwały:
2018-06-25

Numer uchwały:
XLIII/353/2018

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia