INFORMACJA  O  SKŁADACH OBWODOWYCH  KOMISJI  WYBORCZYCH :

 

1.    Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w  Kleszczewie :

1.     Monika Maria Nowicka – Przewodniczący

2.     Aleksandra Ciecierska - Zastępca Przewodniczącego

3.     Jan Michał Bilski – Członek

4.     Halina Elżbieta Hoffmann –Członek

5.     Aleksandra Misch– Członek

6.     Anna Sylwiana Nawrocka– Członek

7.     Iwona Małgorzata Wartecka– Członek

8.     Magdalena Marta Wartecka– Członek

9.     Andrzej Zwierz – Członek

 

2.    Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w  Gowarzewie :

1.   Jan Henryk Rajchelt– Przewodniczący

2.   Magdalena Karolczak - Zastępca Przewodniczącego

3.   Maria Anna Andrzejczak – Członek

4.   Agnieszka Balcerek– Członek

5.   Anna Maria Drella – Członek

6.   Edyta Katarzyna Kwas – Członek

7.   Paweł Lammel – Członek

8.   Martyna Ruszała – Członek

9.   Iwona Elżbieta Szekiełda - Członek

 

3.    Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w  Tulcach :

1.     Andrzej Szymczak– Przewodniczący

2.     Regina Zofia Kujawa - Zastępca Przewodniczącego

3.     Marianna Anna Borska – Członek

4.     Paulina Daniela Drzewiecka – Członek

5.     Jakub Bartosz Lisek – Członek

6.     Stefan Bartosz Małycha- Członek

7.     Filip Medorowski – Członek

8.     Małgorzata Nowicka – Członek

9.     Katarzyna Polsakiewicz- Członek